Skolevegring

foto av husker på en skole

Skolevegring er en slags sekkebetegnelse brukt om barn og unge som av ulike årsaker har vansker med å gå på skolen. Ofte er det knyttet stort fravær til skolevegring, men det er ingen automatikk i at barn og unge med mye fravær lider av skolevegring, eller i at fravær er en forutsetning for å kunne kalle et barns vansker med skole for skolevegring. 

Som foreldre, lærer, miljøterapeut, helsesykepleier eller andre i roller nært på barn og unge som lider av skolevegring kan det være vanskelig å forstå og akseptere at skolen representerer en så stor utfordring. Min erfaring som mor til et barn med skolevegring er bakgrunnen for engasjementet som gir seg utslag i dette nettstedet. Jeg skal forsøke å dele mine erfaringer på godt og vondt. 

 

 

 

Sammen er vi mindre alene

Det å ha et barn eller jobbe med barn med skolevegring kan føles ensomt. Derfor driver jeg en e-postliste for oss som har dette tett på oss. Hvis du legger igjen kontaktinformasjon her vil du motta regelmessige e-poster fra meg. Disse håper jeg vil være til hjelp, støtte men aller mest gi deg følelsen av å ikke være alene.

    Powered By ConvertKit