Relasjoner

Relasjoner

Dypest sett ønsker vi mennesker å høre til. Å være koblet sammen med noen. Noen relasjoner er vi født inn i, andre har vi valgt. Uansett så trenger relasjonene våre næring for å fungere godt, vi trenger å være på samme frekvens uten for mye støy. Perfeksjonisme, konkurranse, misunnelse, alt dette står i veien for relasjonene våre. Raushet, åpenhet, sårbarhet og vilje til å slippe andre tett inntil er det som gjør relasjonene robuste og verdifulle. Du vet, sånne relasjoner som gir mer enn de tar. Sånne relasjoner man lader i, ikke tappes av. Dette er ting jeg har en dyp interesse for. Ikke nødvendigvis sånn at jeg alltid får til å leve det jeg lærer og leser om relasjoner, men jeg tror bevissthet rundt dette er verdifull. 

 

Sammen er vi mindre alene

Hvis du vil lese mer om det jeg skriver om blant annet relasjoner kan du legge igjen kontaktinformasjonen din her, så vil du regelmessig motta e-post fra meg.

    Powered By ConvertKit